A tárgy keretei között toroidális topológiával rendelkező plazmarendszerek egyensúlyi konfigurációival és dinamikai viselkedéseivel ismerkedhet meg a hallgató.

A toroidális rendszerek tanulmányozásához abszolút fundamentális az úgynevezett fluxuskoordináták precíz definiálása és azok problémamentes használni tudása. Ezekben a koordinátákban, bár a metrika bonyolult, a mágneses tér és az áramok reprezentálása kézenfekvő és nagyon szemléletes. Ennek megfelelően a kurzus tananyagának mintegy felét a fluxuskoordináta-rendszerek bevezetése és mélységi megismerése fogja kitenni (pl. Hamada-koordináták, Boozer-koordináták).

Ezt követően a korábban hengerkoordinátákban felírt MHD egyensúlyi egyenleteket fluxuskoordinátákba transzformáljuk, és így tárgyaljuk a toroidális konfigurációk tulajdonságait, különös tekintettel azok stabilitására (pl. felfújódó – ballooning – módusok).

A tananyag szorosan követi különösen a W.D. D'haeseleer, W.N. G. Hitchon, J.D. Callen and J.L. Shohet: Flux Coordinates and Magnetic Field Structure könyv fejezeteit, amiket a kontakt órák előtt a hallgatóknak önállóan kell majd feldolgozni. A félév második felében R.D. Hazeltine and J.D. Meiss: Plasma Confinement; Addison-Wesley Publishing, 1992 könyv 7. fejezetét fogják a hallgatók feldolgozni.

– W.D. D'haeseleer, W.N. G. Hitchon, J.D. Callen and J.L. Shohet: Flux Coordinates and Magnetic Field Structure (A Guide to a Fundamental Tool of Plasma Theory); Springer-Verlag, 1991
– R.D. Hazeltine and J.D. Meiss: Plasma Confinement; Addison-Wesley Publishing, 1992