Archív - Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis - BMETE92MM23 23241